Güngören Kaymakamlığı AB Proje
Güngören Kaymakamlığı AB Proje

T.C. Güngören Kaymakamlığı Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi'ne Hoşgeldiniz...

Değerli Güngörenliler,
Küreselleşme ile birlikte dünyada ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda birçok değişim yaşanmaktadır. Başta insan faktörü ve bilgi olmak üzere tüm alanlarda yapısal değişimi gerekli kılan, sanayi toplumunun devamı olarak ortaya çıkan “bilgi toplumu” kavramı, ülkeler arasındaki rekabetin hız kazandığı günümüzde önemini daha da hissettirmektedir. Hayatın her alanında sürekli değişimin yaşandığı bilgi toplumunda, ihtiyaç duyulan insan profili de değişmiştir. Yaşanan ekonomik ve teknolojik merkezli bu değişim ve gelişim olguları, hemen her sektörde yüksek düzeyde nitelikli insan gücünü zorunlu kılmıştır. Bilgi toplumunda eleştirel düşünen, sorun çözebilen, bağımsız karar verebilen ve yaşam boyu öğrenme becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sıradan bir insan olmak yerine kendine, başkalarına ve çalıştığı kuruma faydalı eğitimli bireylere dönüşümü sağlayacak “eğitim” hareketlilik programları ve projelerinden ilçemiz insanlarını faydalandırmamız gerekmektedir. İnsanın kendisiyle barışması ve kendini gerçekleştirmesi noktasında birer fırsat olarak gördüğümüz “Erasmus +” programı istifadeye sunulmuştur. Bireylerin Öğrenme Hareketliliği yeni dönemde desteklenen önemli bir programdır. Küreselleşmenin sağladığı avantajları değerlendirmek ve tehditleri de fırsatlara dönüştürmek, ancak kaliteli eğitim ve insanımıza yatırım yapmakla mümkündür. Bilgiyi alan değil, üreten nitelikli insan gücünün, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin temel kaynağı olduğunu unutmamalıyız. Bu sebeple ilçemizdeki kamu ya da özel kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle okullarımızın bu projelerden azami düzeyde fayda sağlamalarını ümit ve arzu ediyorum. Saygılarımla.