Güngören Kaymakamlığı AB Proje

Hakkımızda

Türkiye'nin bilgi toplumuna ulaşma hedefleri ışığında ve dünya ekonomisinde etkin biçimde rekabet edebilmesi için, Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla eğitim, gençlik ve kalkınma alanlarında çok yönlü işbirliğini sağlamak, karşılıklı etkileşime, istihdama, işbirliği ve ortaklıklara, ekonomik, sosyal, eğitim ve kültürel girişimciliğe katkıda bulunmaya dönük projeler hazırlamak üzere Güngören Kaymakamlığı Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi (GÜN-AB) kurulmuş ve 13.12.2012 tarihinde Merkezin “Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi” onaylanarak yürürlüğe girmiştir. GÜN-AB, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek üzere aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Misyon

Türkiye'nin bilgi toplumuna ulaşma hedefleri ışığında; Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla eğitim, gençlik ve kalkınma alanlarında destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan projelerin yürütülmesi ve yenilerin hayata geçirilmesidir.

Vizyon

Türkiye'nin bilgi toplumuna ulaşma hedefleri ışığında; Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla eğitim, gençlik ve kalkınma alanlarında çok yönlü işbirliğini sağlamış kilit kurum olmaktır.